Partner

Steirische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.
Steirische Krankenanstalten-gesellschaft m.b.H.
Medizinische Universität Graz
Medizinische Universität Graz
Österreichische Kardiologische Gesellschaft
Österreichische Kardiologische Gesellschaft
ESC
European Society of Cardiology
DGK
Deutsche Gesellschaft für Kardiologie
CONTICA
CONTICA
EUTRAF
EUTRAF
HFA
Heart Failure Association of the ESC